افعال ربطی در زبان انگلیسی | لیست افعال ربطی در انگلیسی

افعال ربطی(link verbs) در زبان انگلیسی افعالی هستند که نشان دهنده انجام کاری نیستند و به مفعول، اسم یا صفت نیازی ندارند به عبارت دیگر خنثی هستند. این افعال فاعل را به اسم، صفت، جمله و …. که درباره ان (فاعل) اطلاعاتی بیشتری به ما می دهد وصل می کند. …

افعال حسی در زبان انگلیسی | کاربرد افعال حسی در جمله

افعال حسی (Sensory Verbs) افعالی هستند که حواس پنجگانه (شنیدن، بوییدن، چشیدن، شنیدن و دیدن) را توصیف می کنند. به مثال های زیر دقت کنید: .She looks happy او به نظر خوشحال می اید. .Ice cream tastes strawberry بستنی مزه توت فرنگی می دهد. در جملات بالا همانطور که می …