حروف ربط در انگلیسی | کاربرد و گرامر حرف ربط در انگلیسی

حرف ربط در انگلیسی: حروف ربط (conjunction) حروفی هستند که جملات، عبارات و کلمه ها را به هم متصل می کند. در زبان انگلیسی حروف ربط به سه دسته تقسیم می شوند: 1- حروف ربط هم پایه ساز، حروف ربط وابسته ساز، حروف ربط جفتی. حروف ربط هم پایه: حروف …

تفاوت a few و a little | گرامر و کاربرد a few و a little

یکی از موضوعات چالش انگیز در زبان انگلیسی برای اکثر زبان اموز تفاوت a little و a few و نحوه کاربرد و استفاده انها در جمله است. در این درس قصد داریم به توضیح کامل تفاوت بین انها و در جایگاهشان در جمله بپردازیم با ما همراه باشید. تفاوت a …

تفاوت بین few, a few, little, a little | گرامر زبان انگلیسی | لرنیش

تفاوت a few , few, a little, little در زبان انگلیسی: هر دو به معنی “مقدار کم- تعداد کم” هستند. a few, few در اسامی قابل شمارش استفاده می شوند و a little, little در اسامی غیر قابل شمارش به کار برده می شوند. a few, few: در زبان انگلیسی …

اسم جمع در انگلیسی | اسامی که همیشه جمع هستند

اسامی جمع در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی اسامی جمع اسم هایی هستند که به صورت مفرد نوشته می شوند ولی به یک مجموعه یا گروه اشاره می کنند این گروه می تواند گروه انسان، حیوان، اشیا و …. باشد. برای مثال کلمه team را در نظر بگیرید. این کلمه …