اسامی در انگلیسی

اسامی nouns: اسم چیست؟ جایگاه اسم در جمله کجاست؟ چگونه اسم را در جمله تشخیص دهیم؟ یکی از پرکاربردترین موارد در زبان انگلیسی اسامی یا همان nouns هستند. در این آموزش قصد داریم به رایج ترین سوال زبان آموزان که اسم چیست؟ انواع اسم در انگلیسی، روش های تشخیص اسم …