صفت برابری در انگلیسی

صفت برابری در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی از این صفت برای مقایسه دو یا چند چیز که دارای صفات مشترکی هستند استفاده می شود. مثلا در فارسی می گوییم دو نفر هم سن یا هم وزن هستند در انگلیسی برای نشان دادن این حالت از صفت برابری استفاده می …

100 صفت پر کاربرد در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند. ترتيب صفات در زبان انگليسي، جایگاه صفت در زبان انگلیسی از مواردی هستند که در یادگیری صفات از اهمیت زیادی برخوردارند. در جدول زیر لیستی از 100صفت پر کاربرد انگلیسی برای …

صفات ملکی در انگلیسی | جملات انگلیسی و مثال با صفات ملکی

صفت چیست؟ صفات کلماتی هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کنند. در زبان فارسی معمولا صفت بعد از اسم می ایند ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می ایند. به مثال های زیر دقت کنید: ایده جالب ……… A interesting idea …