تفاوت will , going to در زبان انگلیسی

یکی از مشکلات اکثر زبان اموزان تشخیص will , going to در جمله و زمان استفاده از انها در صحبت کردن است. این دو در ظاهر شاید کمی مشابه به نظر بیایند ولی در جایگاه این دو در جمله متفاوت است. در زبان انگلیسی برای بیان انجام کاری در اینده …

حال ساده در انگلیسی | اموزش گرامر simple present

حال ساده یکی از پر کابرد ترین زمان ها در انگلیسی است و عملی را نشان می دهد که در زمان حال در حال انجام است. این عمل می تواند کار های روزمره، حقایق علمی، کارهای برنامه ریزی شده و …. باشد. به مثال زیر دقت کنید: من هر روز …