ترتیب صفت ها در انگلیسی

صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند: مرد جوان……………. A young man دانش اموز باهوش ..… A smart student ترتیب صفت ها در انگلیسی: ترتیب صفت در انگلیسی به شکل زیر است: اسم+ هدف + جنس + ملیت + رنگ …

انواع صفت ها در زبان انگلیسی | 7 نوع صفت پر کاربرد انگلیسی

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند. صفت چیست: صفت کلمه هستند که اسم را از …