تفاوت a few و a little | گرامر و کاربرد a few و a little

یکی از موضوعات چالش انگیز در زبان انگلیسی برای اکثر زبان اموز تفاوت a little و a few و نحوه کاربرد و استفاده انها در جمله است. در این درس قصد داریم به توضیح کامل تفاوت بین انها و در جایگاهشان در جمله بپردازیم با ما همراه باشید. تفاوت a …