انواع ضمایر در انگلیسی | گرامر ضمایر انگلیسی به همراه مثال های کاربردی

ضمایر در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی ضمیرکلمه ای است که به جای اسم می نشیند و زمانی از آن استفاده می کنیم که جنسیت برای ما معلوم باشد. تشخیص ضمایر در یادگیری زبان انگلیسی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از راه های تشخیص ضمیر در جمله این است …

افعال بی قاعده در انگلیسی | لیست کامل افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

در زبان انگلیسی افعال به دو دسته افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم می شوند. افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و حالت سوم فعلشان ed نمی گیرد و شکل گذشته و سوم آنها کاملا با فعل متفاوت است. در جدول زیر لیستی از افعال بی …