گذشته استمراری در انگلیسی | گرامر past continuous

گذشته استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و پروسه ان تا مدتی ادامه داشته است . به مثال های زیر دقت کنید: او ساعت 10 مشغول درس خواندن بود. پدرم کل دیروز را مشغول تعمیر ماشینش بود. سارا مشغول صحبت با دوستش …

گذشته کامل استمراری در انگلیسی | گرامر Past Perfect Continuous

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است و تا زمان خاصی ادامه دار بوده است. زمان گذشته کامل استمراری که با دو عنوان “Past Perfect Continuous” و “Past Perfect Progressive” در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. به …

حال استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر present continuous

حال استمراری در زبان انگلیسی بیانگر عملی است که در لحظه در حال انجام است یا به طور موقت در حال انجام اند. یکی از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین وجه‌ها در گرامر زبان انگلیسی حال استمراری است. این زمان در فارسی معادل ” دارم ” ، ” داری” و … است. …

حال ساده در انگلیسی | اموزش گرامر simple present

حال ساده یکی از پر کابرد ترین زمان ها در انگلیسی است و عملی را نشان می دهد که در زمان حال در حال انجام است. این عمل می تواند کار های روزمره، حقایق علمی، کارهای برنامه ریزی شده و …. باشد. به مثال زیر دقت کنید: من هر روز …

ماضی نقلی در انگلیسی | گرامر ماضی نقلی یا حال کامل با مثال

زمان حال کامل برای نشان دادن ارتباط بین گذشته و حال مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارتی دیگر اتفاق هایی را بیان می کند که در گذشته در زمان نا معینی اتفاق افتاده ولی نتیجه اش تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. حال کامل در زبان فارسی معادل ” …

گذشته ساده | گرامر زبان انگلیسی | لرنیش

زمانها مهم ترین نقش را در یادگیری زبان انگلیسی هستند. تسلط بر زمان های انگلیسی عامل بزرگی در انتقال منظور ماست چون اگر قواعدی از این دست درست نباشند، صحبت‌های ما برای شخص مقابل مفهومی نخواهد داشت. در این مقاله قصد داریم یکی از پر کاربرد ترین زمانهای انگلیسی گذشته …