حرف تعریف در زبان انگلیسی | a an the

حرف تعریف چیست: حروف تعریف معمولا با اسم می ایند و توضیحاتی درباره ان می دهند به عبارتی دیگر نشان می هد اسمی که درباره ان صحبت می کنیم شناخته شده است یا نه. برای درک تفاوت این دو به مثال های زیر دقت کنید: من ساعت خریدم. من یک …