حروف ربط در انگلیسی | کاربرد و گرامر حرف ربط در انگلیسی

حرف ربط در انگلیسی: حروف ربط (conjunction) حروفی هستند که جملات، عبارات و کلمه ها را به هم متصل می کند. در زبان انگلیسی حروف ربط به سه دسته تقسیم می شوند: 1- حروف ربط هم پایه ساز، حروف ربط وابسته ساز، حروف ربط جفتی. حروف ربط هم پایه: حروف …