حروف صدادار در انگلیسی | همه چیز درباره حروف صدادار

لرنیش در درس های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf، کلمات پرکاربرد انگلیسی، صفات ملکی در انگلیسی، ضمایر ملکی در انگلیسی و بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی معرفی می کند. حروف صدادار (vowel): تشخیص حروف صدادار از بی صدا کار دشواری نیست حروف الفبای زبان انگلیسی 26 …