نام کشور ها و ملیت ها به انگلیسی | لرنیش

اسامی کشور ها و ملیت ها جزء کلمات مهمی به شمار می رود که هر زبان اموز باید بداند. در سفر های خارج از کشور یا در هنگام صحبت اگر از این کلمات آگاهی نداشته باشید مشکلات زیادی برایتان به وجود می اورد. مهم ترین کلماتی که باید بدانید “country” …