درد و دل کردن در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برای درد و دل کردن از فعل های زیر استفاده می شود: open one’s heart open up commune confabulate unbosom unburden confide مثال ها: I want to confide in you. می خواهم باهات درد و دل کنم. He unbosoms himself to everyone. او با هر کسی درد …

کاربرد have, has در انگلیسی | گرامر با have, has | لرنیش

تفاوت have, has در زبان انگلیسی: هر دو فعل و به معنی داشتن هستند مهم ترین تفاوت انها این است که has یک فعل مفرد است برای سوم شخص (she, he, it, Ali, Reza, ..) به کار می رود و have یک فعل جمع است و برای سایر ضمایر (I, …

وجه مجهول در زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی جملات مجهول | گرامر passive

وجه مجهول در زبان انگلیسی: جملات مجهول جملاتی هستند که در انها اسمی از فاعل برده نمی شود و تاکید روی فعل جمله یا مفعول است. در این جملات وجود فاعل اهمیتی ندارد و مهم نیست چه کسی است. در جملات معلوم بر خلاف جملات مجهول فاعل مشخص است و …

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی | گرامر و کاربرد quantifiers

در زبان انگلیسی کمیت سنج ها کلماتی هستند که قبل از اسم می ایند و مقدار و اندازه چیزی نشان می دهند. این کلمات به “how much” و “how many” پاسخ می دهند. تنها تفاوت انها در استفاده از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش است. به عنوان مثال …

حروف ربط در انگلیسی | کاربرد و گرامر حرف ربط در انگلیسی

حرف ربط در انگلیسی: حروف ربط (conjunction) حروفی هستند که جملات، عبارات و کلمه ها را به هم متصل می کند. در زبان انگلیسی حروف ربط به سه دسته تقسیم می شوند: 1- حروف ربط هم پایه ساز، حروف ربط وابسته ساز، حروف ربط جفتی. حروف ربط هم پایه: حروف …

تفاوت a few و a little | گرامر و کاربرد a few و a little

یکی از موضوعات چالش انگیز در زبان انگلیسی برای اکثر زبان اموز تفاوت a little و a few و نحوه کاربرد و استفاده انها در جمله است. در این درس قصد داریم به توضیح کامل تفاوت بین انها و در جایگاهشان در جمله بپردازیم با ما همراه باشید. تفاوت a …

فرق بین in the way , on the way در انگلیسی

در زبان انگلیسی بعضی از کلمات در معنا مشابه یکدیگر هستند و همین امر باعث می شود زبان اموزان دچار سردرگمی در نحوه استفاده انها شوند. کلمات در گرامر زبان انگلیسی in the way و on the way هر دو برای بیان عملی استفاده می شوند که در مسیر یا …

تفاوت will , going to در زبان انگلیسی

یکی از مشکلات اکثر زبان اموزان تشخیص will , going to در جمله و زمان استفاده از انها در صحبت کردن است. این دو در ظاهر شاید کمی مشابه به نظر بیایند ولی در جایگاه این دو در جمله متفاوت است. در زبان انگلیسی برای بیان انجام کاری در اینده …

حال کامل استمراری در انگلیسی | گرام Present Perfect Continuous

گذشته حال کامل استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و تا زمان حال ادامه داشته است یا به عبارتی در گذشته اتفاق افتاده ولی تاثیرش در زمان حال باقی مانده است. تفاوت حال کامل با حال کامل استمراری در این است که …

گذشته استمراری در انگلیسی | گرامر past continuous

گذشته استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و پروسه ان تا مدتی ادامه داشته است . به مثال های زیر دقت کنید: او ساعت 10 مشغول درس خواندن بود. پدرم کل دیروز را مشغول تعمیر ماشینش بود. سارا مشغول صحبت با دوستش …