حال استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر present continuous

حال استمراری در زبان انگلیسی بیانگر عملی است که در لحظه در حال انجام است یا به طور موقت در حال انجام اند. یکی از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین وجه‌ها در گرامر زبان انگلیسی حال استمراری است. این زمان در فارسی معادل ” دارم ” ، ” داری” و … است. …