جملات شرطی در زبان انگلیسی | گرامر و کاربرد جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی در زبان انگلیسی : جملات شرطی (conditional sentences) جملاتی هستند که یک شرط یا یک موقعیت فرضی و احتمالی را بررسی می کنند. مثلا می خواهید بگویید اگه در امتحانم بیشتر مطالعه می کردم حتما قبول می شدم یا مثلا اگر پول بیشتری پس انداز می کردم می …