انواع صفت ها در زبان انگلیسی | 7 نوع صفت پر کاربرد انگلیسی

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند. صفت چیست: صفت کلمه هستند که اسم را از …