تفاوت a few و a little | گرامر و کاربرد a few و a little

یکی از موضوعات چالش انگیز در زبان انگلیسی برای اکثر زبان اموز تفاوت a little و a few و نحوه کاربرد و استفاده انها در جمله است. در این درس قصد داریم به توضیح کامل تفاوت بین انها و در جایگاهشان در جمله بپردازیم با ما همراه باشید. تفاوت a …

تفاوت بین few, a few, little, a little | گرامر زبان انگلیسی | لرنیش

تفاوت a few , few, a little, little در زبان انگلیسی: هر دو به معنی “مقدار کم- تعداد کم” هستند. a few, few در اسامی قابل شمارش استفاده می شوند و a little, little در اسامی غیر قابل شمارش به کار برده می شوند. a few, few: در زبان انگلیسی …