کلمات هم نشین در زبان انگلیسی | لیست کلمات هم نشین | لرنیش

collocation در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی کالوکشن ها کلماتی هستند که از دو یا چند کلمه تشکیل می شوند و با یکدیگر به کار می روند. یادگیری کالوکشن ها مهم ترین بخش یادگیری یک زبان است. این كلمات و تركيبات بيشتر توسط كساني كه زبان مادري آنها انگليسي است …