100 فعل پر کاربرد انگلیسی

در زبان انگلیسی افعال زیادی وجود دارد. در این مطلب می خواهیم 100 فعل پر کاربرد انگلیسی را به شما معرفی کنیم: لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لغات انگلیسی با معنی و تلفظ …

افعال بی قاعده در انگلیسی | لیست کامل افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

در زبان انگلیسی افعال به دو دسته افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم می شوند. افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و حالت سوم فعلشان ed نمی گیرد و شکل گذشته و سوم آنها کاملا با فعل متفاوت است. در جدول زیر لیستی از افعال بی …