گرامر زبان انگلیسی حروف اضافه in- on- at برای زمان | preposition

حروف اضافه در زبان انگلیسی جزو آن حوزه هایی است که همیشه حتی اشخاص که در آزمون های آیلتس و تافل نمرات قابل قبولی را کسب کرده اند را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. چگونگی استفاده از حروف اضافه در زبان انگلیسی قبل از مکان و زمان برای …

حروف اضافه در زبان انگلیسی | گرامرpreposition | کاربرد حروف اضافه در انگلیسی

حروف اضافه کلمات کوتاهی هستند که معمولا قبل از اسم یا ضمیر می آیند. وظیفه آنها وصل کردن بخش های مختلف جمله به یکدیگر است. راه تشخیص حروف اضافه در جمله پیدا کردن کلمه ای است که دو جمله را به هم متصل می‌کنند. حروف اضافه این کار را با …