کلمات مترادف و متضاد انگلیسی با معنی | لرنیش

زبان انگلیسی دامنه لغات وسیعی دارد و همیشه برای اکثر زبان اموزان تشخیص متضاد ها و مترادف ها نسبتا دشوار است. در این درس قصد داریم پر کاربرد ترین متضاد و مترادف ها را به شما معرفی کنیم: پر کاربرد ترین مترادف های انگلیسی: پر کاربرد ترین صفات مترادف انگلیسی: …