اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

اسامی شمارش و غیر قابل شمارش یکی از مهم ترین مباحث در یادگیری زبان انگلیسی هستند. کدام اسامی قابل شمارش ان کدام اسامی غیر قابل شمارش؟ از کجا بفهمیم یک اسم قابل شمارش و یا غیر قابل شمارش است؟ این سوالات رایج ترین مشکلاتی هست که اکثر زبان آموزان در …