گذشته ساده | گرامر زبان انگلیسی | لرنیش

زمانها مهم ترین نقش را در یادگیری زبان انگلیسی هستند. تسلط بر زمان های انگلیسی عامل بزرگی در انتقال منظور ماست چون اگر قواعدی از این دست درست نباشند، صحبت‌های ما برای شخص مقابل مفهومی نخواهد داشت. در این مقاله قصد داریم یکی از پر کاربرد ترین زمانهای انگلیسی گذشته …