کاربرد have, has در انگلیسی | گرامر با have, has | لرنیش

تفاوت have, has در زبان انگلیسی: هر دو فعل و به معنی داشتن هستند مهم ترین تفاوت انها این است که has یک فعل مفرد است برای سوم شخص (she, he, it, Ali, Reza, ..) به کار می رود و have یک فعل جمع است و برای سایر ضمایر (I, …

کاربرد do و does | گرامر do و does

چه زمانی از do , does استفاده کنیم؟ یکی از سوال هایی که که اکثر زبان اموزان دارند استفاده از do, does و تفاوت این دو می باشد. در این مبحث به توضیح کامل استفاده از do, does خواهیم پرداخت. Do, does, did: در زبان انگلیسی این سه فعل هر …