کاربرد do و does | گرامر do و does

چه زمانی از do , does استفاده کنیم؟ یکی از سوال هایی که که اکثر زبان اموزان دارند استفاده از do, does و تفاوت این دو می باشد. در این مبحث به توضیح کامل استفاده از do, does خواهیم پرداخت. Do, does, did: در زبان انگلیسی این سه فعل هر …