کاربرد فعل make در زبان انگلیسی | کاربرد فعل make

make یکی از پر کاربرد ترین افعال در زبان انگلیسی و مکالمه زبان انگلیسی است. این فعل به معنی “ساختن- درست کردن- ایجاد کردن” است ولی زمانی که با کلمات دیگر ترکیب می شود معنی کاملا متفاوتی دارد. با استفاده از این فعل می توان عبارات و اصطلاحات مفید ساخت …