از no و not چه زمانی استفاده کنیم؟ | گرامر no و not در انگلیسی

تفاوت no و not در زبان انگلیسی: no برای پاسخ به سولات yes/ no استفاده می شود در حالی که not حالت منفی را نشان می دهد. به مثال های زیر دقت کنید: Do you come from a big family? No, I don’t. شما از یک خانواده پر جمعیت هستید؟ …