لیست 550 کلمه پر کاربرد در زبان انگلیسی با معنی و تلفظ

لغت یکی از مهم ترین عضو یادگیری زبان انگلیسی است و یادگیری در از اهمیت زیادی بر خوردار است در این درس می خواهیم 550 کلمه پرکابرد در زبان انگلیسی با معنی را به شما معرفی کنیم با ما همراه باشید. پوشاک (clothes): غذا(food): میوه ها و سبزیجات و صیفی …