حال کامل استمراری در انگلیسی | گرام Present Perfect Continuous

گذشته حال کامل استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و تا زمان حال ادامه داشته است یا به عبارتی در گذشته اتفاق افتاده ولی تاثیرش در زمان حال باقی مانده است. تفاوت حال کامل با حال کامل استمراری در این است که …

حال استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر present continuous

حال استمراری در زبان انگلیسی بیانگر عملی است که در لحظه در حال انجام است یا به طور موقت در حال انجام اند. یکی از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین وجه‌ها در گرامر زبان انگلیسی حال استمراری است. این زمان در فارسی معادل ” دارم ” ، ” داری” و … است. …

حال ساده در انگلیسی | اموزش گرامر simple present

حال ساده یکی از پر کابرد ترین زمان ها در انگلیسی است و عملی را نشان می دهد که در زمان حال در حال انجام است. این عمل می تواند کار های روزمره، حقایق علمی، کارهای برنامه ریزی شده و …. باشد. به مثال زیر دقت کنید: من هر روز …

گذشته ساده | گرامر زبان انگلیسی | لرنیش

زمانها مهم ترین نقش را در یادگیری زبان انگلیسی هستند. تسلط بر زمان های انگلیسی عامل بزرگی در انتقال منظور ماست چون اگر قواعدی از این دست درست نباشند، صحبت‌های ما برای شخص مقابل مفهومی نخواهد داشت. در این مقاله قصد داریم یکی از پر کاربرد ترین زمانهای انگلیسی گذشته …