آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده | English Grammar

گرامر چیست؟ گرامر قوانینی است که با آن شکل کلمات تغییر می کند. یا قانونی که کلمات را کنار هم قرار می دهد تا جمله سازی کنید. مطالعه و یا استفاده از این قوانین را دستور زبان یا گرامر می گویند. از آنجایی که گرامر مهم ترین بخش یادگیری هر …