تفاوت get through و go through

در زبان انگلیسی بعضی از کلمات در ظاهر شباهت زیادی به هم دارند اما در معنا کاملا متفاوت هستند و جایگاه انها در جمله متفاوت است. در این درس قصد داریم کاربرد افعال دو قسمتی get through و go through را به طور کامل توضیح دهیم. get through: این فعل …