انواع گوشت به انگلیسی

یکی از بخش هایی که در زبان انگلیسی کاربرد زیادی در مکالمه روزمره دارند خوراکی ها، نوشیدنی ها، میوه ها و سبزیجات هستند. در مقاله قبلی درباره انواع سبزیجات به انگلیسی صحبت کردیم در این مقاله قصد داریم انواع گوشت ها و پروتئین ها را به طور کامل همراه با …