سوالات تاکیدی یا ضمیمه در زبان انگلیسی

سوالات تاکیدی(tag question) سوالات کوتاهی هستند که براي تأكيد و تایید حرفمان در انتهای جمله می ایند. در زبان انگلیسی به این سوالات سوالات کوتاه یا تاکیدی گفته می شود. این سوالات در فارسی معادل “درست است؟ مگه نه؟ یا اینطور نیست؟” است. ساختار سوالات تاکیدی: اگر جمله مثبت باشد …